{ "hideAfter": true, "hideGeneralNotification": true, "rotationTimer": 0, "importantNotificationList": 0 }

Kami telah mengemas kini terma Perjanjian Perkhidmatan GoPayz kami. Terma yang dikemas kini akan berkuat kuasa pada 17 Mac 2023.

Kami telah mengemas kini terma Perjanjian Perkhidmatan GoPayz kami. Terma yang dikemas kini akan berkuat kuasa pada 17 Mac 2023.

{ "serviceUrlSearchSuggestion": "/content/gopayz/bm/jcr:content/header.suggestions", "searchResultPagePath": "/content/gopayz/bm/search-results.html" }

Soalan Lazim

{ "searchResultPagePath": "#", "serviceUrlSearchSuggestion": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jcr:content/iparsys-1/layout_container/background_copy/background-content/layout_container_cop/search_textbox_copy_735961331.suggestions" }
{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Kempen Ada GoPayz, Raya Tak GoPoh", "value": "Kempen-Ada-GoPayz-Raya-Tak-GoPoh", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/Kempen-Ada-GoPayz-Raya-Tak-GoPoh.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kempen Ada GoPayz, Raya Tak GoPoh", "value": "Ada-GoPayz-Raya-Tak-GoPoh-Campaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/Kempen-Ada-GoPayz-Raya-Tak-GoPoh/Ada-GoPayz-Raya-Tak-GoPoh-Campaign.html" } ] }, { "title": "Kempen Peraduan Sosial Melancong bersama GoPayz", "value": "GoPayzTravelSocialContestCampaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/GoPayzTravelSocialContestCampaign.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kempen Peraduan Sosial Melancong bersama GoPayz", "value": "GoPayzTravelSocialContestCampaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/GoPayzTravelSocialContestCampaign/GoPayzTravelSocialContestCampaign.html" } ] }, { "title": "RM5 Discount For U!", "value": "rm5-discount-for-u", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-discount-for-u.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Bilakah tempoh kempen ini?", "value": "what-is-the-campaign-duration-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-discount-for-u/what-is-the-campaign-duration-.html" }, { "title": "Apakah kriteria untuk menyertai kempen ini?", "value": "what-are-the-criteria-to-participate-in-this-campaign-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-discount-for-u/what-are-the-criteria-to-participate-in-this-campaign-.html" }, { "title": "Bagaimana cara untuk saya sertai & apakah ganjaran yang ditawarkan untuk kempen ini?", "value": "how-do-i-participate---what-are-the-rewards-that-will-be-given-a", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-discount-for-u/how-do-i-participate---what-are-the-rewards-that-will-be-given-a.html" }, { "title": "Apakah perkhidmatan dalam aplikasi yang layak untuk kempen ini?", "value": "what-are-the-eligible-in-app-services-applicable-for-this-campai", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-discount-for-u/what-are-the-eligible-in-app-services-applicable-for-this-campai.html" }, { "title": "Berapa kali saya layak menerima diskaun?", "value": "how-many-times-am-i-entitled-for-the-discount-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-discount-for-u/how-many-times-am-i-entitled-for-the-discount-.html" }, { "title": "Siapakah yang boleh saya hubungi untuk sebarang pertanyaan?", "value": "who-do-i-contact-for-any-enquiries-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-discount-for-u/who-do-i-contact-for-any-enquiries-.html" } ] }, { "title": "Mendaftar", "value": "signing-up", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/signing-up.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Mendaftar ", "value": "signing-up", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/signing-up/signing-up.html" } ] }, { "title": "Pertukaran Mata Wang Online", "value": "online-currency-exchange", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/online-currency-exchange.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Pertukaran Mata Wang Online", "value": "online-currency-exchange", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/online-currency-exchange/online-currency-exchange.html" } ] }, { "title": "Tips Keselamatan", "value": "security-tips", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/security-tips.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Tips Keselamatan", "value": "security-tips", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/security-tips/security-tips.html" } ] }, { "title": "GoTakaful", "value": "gotakaful", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gotakaful.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "GoTakaful", "value": "gotakaful", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gotakaful/gotakaful.html" } ] }, { "title": "Insurans Kemalangan Peribadi GoInsure", "value": "goinsure-personal-accident-insurance", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/goinsure-personal-accident-insurance.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Insurans Kemalangan Peribadi GoInsure", "value": "goinsure-personal-accident-insurance", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/goinsure-personal-accident-insurance/goinsure-personal-accident-insurance.html" } ] }, { "title": "Keselamatan", "value": "security", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/security.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Keselamatan", "value": "security", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/security/security.html" } ] }, { "title": "Pengesahan Identiti", "value": "verifying-identity", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/verifying-identity.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Pengesahan Identiti", "value": "verifying-identity", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/verifying-identity/verifying-identity.html" } ] }, { "title": "Tambah Nilai", "value": "topping-up", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/topping-up.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Tambah Nilai", "value": "topping-up", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/topping-up/topping-up.html" } ] }, { "title": "Mendapatkan Kad GoPayz Saya", "value": "getting-my-gopayz-card", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/getting-my-gopayz-card.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Mendapatkan Kad GoPayz Saya", "value": "getting-my-gopayz-card", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/getting-my-gopayz-card/getting-my-gopayz-card.html" } ] }, { "title": "GoLife Plus", "value": "golife-plus", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/golife-plus.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "GoLife Plus ", "value": "golife-plus", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/golife-plus/golife-plus.html" } ] }, { "title": "Isu Tambah Nilai", "value": "top-up-concerns", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/top-up-concerns.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Isu Tambah Nilai", "value": "top-up-concerns", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/top-up-concerns/top-up-concerns.html" } ] }, { "title": "Menambah Kad Pembayaran Lain", "value": "adding-other-payment-cards", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/adding-other-payment-cards.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Menambah Kad Pembayaran Lain", "value": "adding-other-payment-cards", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/adding-other-payment-cards/adding-other-payment-cards.html" } ] }, { "title": "Pindahan Dana", "value": "transfers-of-fund", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/transfers-of-fund.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Pindahan Dana", "value": "transfers-of-fund", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/transfers-of-fund/transfers-of-fund.html" } ] }, { "title": "GoPointz", "value": "gopointz", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopointz.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "GoPointz", "value": "gopointz", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopointz/gopointz.html" } ] }, { "title": "Pengeluaran Wang Tunai", "value": "cash-withdrawals", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/cash-withdrawals.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Pengeluaran Wang Tunai", "value": "cash-withdrawals", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/cash-withdrawals/cash-withdrawals.html" } ] }, { "title": "Pembayaran Kad", "value": "card-payments", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/card-payments.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Pembayaran Kad", "value": "card-payments", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/card-payments/card-payments.html" } ] }, { "title": "Transaksi E-Dagang", "value": "e-commerce-transaction", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/e-commerce-transaction.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Transaksi E-Dagang ", "value": "e-commerce-transaction", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/e-commerce-transaction/e-commerce-transaction.html" } ] }, { "title": "Penggunaan Kad", "value": "card-usage", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/card-usage.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Penggunaan Kad", "value": "card-usage", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/card-usage/card-usage.html" } ] }, { "title": "Pembayaran Tanpa Sentuh", "value": "contactless-payment", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/contactless-payment.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Pembayaran Tanpa Sentuh ", "value": "contactless-payment", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/contactless-payment/contactless-payment.html" } ] }, { "title": "Batalkan Akaun Saya", "value": "cancelling-my-account", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/cancelling-my-account.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Batalkan Akaun Saya", "value": "cancelling-my-account", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/cancelling-my-account/cancelling-my-account.html" } ] }, { "title": "Penamatan Akaun GoPayz", "value": "gopayz-account-termination", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopayz-account-termination.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Penamatan Akaun GoPayz", "value": "gopayz-account-termination", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopayz-account-termination/gopayz-account-termination.html" } ] }, { "title": "Mengubah Butiran Profil", "value": "change-profile-details", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/change-profile-details.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Mengubah Butiran Profil", "value": "change-profile-details", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/change-profile-details/change-profile-details.html" } ] }, { "title": "Kadar Pertukaran", "value": "exchange-rates", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exchange-rates.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kadar Pertukaran", "value": "exchange-rates", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exchange-rates/exchange-rates.html" } ] }, { "title": "Kehilangan atau Kecurian Kad", "value": "lost-or-stolen-card", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/lost-or-stolen-card.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kehilangan atau Kecurian Kad", "value": "lost-or-stolen-card", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/lost-or-stolen-card/lost-or-stolen-card.html" } ] }, { "title": "Hubungi Kami", "value": "contact-us", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/contact-us.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Hubungi Kami", "value": "contact-us", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/contact-us/contact-us.html" } ] }, { "title": "International Airtime Top Up", "value": "international-airtime-transfer", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/international-airtime-transfer.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "International Airtime Top Up", "value": "international-airtime-transfer", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/international-airtime-transfer/international-airtime-transfer.html" } ] }, { "title": "Kad Prabayar Visa GoPayz-MAIPk (Ta'awun)", "value": "gopayz-maipk-visa-prepaid-card-ta-awun", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopayz-maipk-visa-prepaid-card-ta-awun.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kad Prabayar Visa GoPayz-MAIPk (Ta’awun)", "value": "gopayz-maipk-visa-prepaid-card-ta-awun", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopayz-maipk-visa-prepaid-card-ta-awun/gopayz-maipk-visa-prepaid-card-ta-awun.html" } ] }, { "title": "Tap & Bayar", "value": "tap-and-pay", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/tap-and-pay.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Tap & Bayar", "value": "tap-and-pay", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/tap-and-pay/tap-and-pay.html" } ] }, { "title": "Kiriman Wang", "value": "remittance", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/remittance.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kiriman Wang", "value": "remittance", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/remittance/remittance.html" } ] }, { "title": "GoInsure Travel", "value": "goinsure-travel", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/goinsure-travel.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "GoInsure Travel", "value": "goinsure-travel", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/goinsure-travel/goinsure-travel.html" } ] }, { "title": "GoInsure Motor", "value": "goinsure-motor", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/goinsure-motor.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "GoInsure Motor", "value": "goinsure-motor", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/goinsure-motor/goinsure-motor.html" } ] }, { "title": "Kekayaan", "value": "wealth-management", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/wealth-management.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kekayaan", "value": "wealth-management", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/wealth-management/wealth-management.html" } ] }, { "title": "Zakat", "value": "zakat", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Umum", "value": "general", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat/general.html" }, { "title": "Zakat Pulau Pinang (ZPP)", "value": "zakat-pulau-pinang", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat/zakat-pulau-pinang.html" }, { "title": "Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP)", "value": "pusat-pungutan-zakat-wilayah-persekutuan", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat/pusat-pungutan-zakat-wilayah-persekutuan.html" }, { "title": "Pusat Kutipan Zakat Pahang (PKZ-MUIP)", "value": "pusat-kutipan-zakat-pahang", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat/pusat-kutipan-zakat-pahang.html" }, { "title": "Lembaga Zakat Selangor (LZS)", "value": "lembaga-zakat-selangor", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat/lembaga-zakat-selangor.html" }, { "title": "Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK)", "value": "lembaga-zakat-negeri-kedah", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat/lembaga-zakat-negeri-kedah.html" }, { "title": "Majlis Agama Islam & 'Adat Melayu Perak (MAIPk)", "value": "majlis-agama-islam-adat-melayu-perak", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat/majlis-agama-islam-adat-melayu-perak.html" } ] }, { "title": "Imbas & Bayar", "value": "scan-and-pay", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/scan-and-pay.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Imbas & Bayar", "value": "scan-and-pay", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/scan-and-pay/scan-and-pay.html" } ] }, { "title": "Telefon & Internet", "value": "phone-and-internet", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/phone-and-internet.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Telefon & Internet", "value": "phone-and-internet", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/phone-and-internet/phone-and-internet.html" } ] }, { "title": "Hiburan", "value": "entertainment", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/entertainment.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Hiburan", "value": "entertainment", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/entertainment/entertainment.html" } ] }, { "title": "Pengangkutan", "value": "transport", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/transport.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Parkir Frictionless", "value": "frictionless-parking", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/transport/frictionless-parking.html" }, { "title": "Catch That Bus", "value": "catch-that-bus", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/transport/catch-that-bus.html" } ] }, { "title": "Utiliti", "value": "utilities", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/utilities.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Utiliti", "value": "utilities", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/utilities/utilities.html" } ] }, { "title": "GoGold", "value": "gogold", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Produk GoGold", "value": "gogold-product", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/gogold-product.html" }, { "title": "Pembelian GoGold", "value": "purchase-of-gogold", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/purchase-of-gogold.html" }, { "title": "Beli Semula GoGold", "value": "buy-back-of-gogold", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/buy-back-of-gogold.html" }, { "title": "Storan", "value": "storage", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/storage.html" }, { "title": "Pemenuhan Emas Fizikal", "value": "physical-gold-fulfillment", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/physical-gold-fulfillment.html" }, { "title": "Penghantaran Ke Rumah", "value": "doorstep-delivery", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/doorstep-delivery.html" }, { "title": "Pulangan Dan Penggantian", "value": "returns-and-replacement", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/returns-and-replacement.html" }, { "title": "Kaedah Pembayaran", "value": "payment-methods", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/payment-methods.html" }, { "title": "Pembatalan Pesanan Dan Pembayaran", "value": "order-and-payment-cancellation", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/order-and-payment-cancellation.html" }, { "title": "Penutupan Akaun", "value": "account-closing", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/account-closing.html" }, { "title": "Untuk Pertanyaan Lanjut", "value": "for-more-enquiries", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/for-more-enquiries.html" }, { "title": "Lain-lain Maklumat", "value": "other-information", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gogold/other-information.html" } ] }, { "value": "kempen-zakat-hujung-tahun-gopayz-maipk", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/kempen-zakat-hujung-tahun-gopayz-maipk.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Sign up & Get Free RM5 2022 Campaign FAQ", "value": "sign-up-get-free-rm5-2022-campaign-faq", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/kempen-zakat-hujung-tahun-gopayz-maipk/sign-up-get-free-rm5-2022-campaign-faq.html" } ] }, { "title": "Kempen Ada GoPayz, Raya Tak GoPoh", "value": "kempen-ada-gopayz-raya-tak-gopoh", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/kempen-ada-gopayz-raya-tak-gopoh.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kempen Ada GoPayz, Raya Tak GoPoh", "value": "ada-gopayz-raya-tak-gopoh-campaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/kempen-ada-gopayz-raya-tak-gopoh/ada-gopayz-raya-tak-gopoh-campaign.html" } ] }, { "title": "Kempen Peraduan Sosial Melancong bersama GoPayz", "value": "gopayztravelsocialcontestcampaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopayztravelsocialcontestcampaign.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kempen Peraduan Sosial Melancong bersama GoPayz", "value": "gopayztravelsocialcontestcampaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopayztravelsocialcontestcampaign/gopayztravelsocialcontestcampaign.html" } ] }, { "title": "Kempen Daftar & nikmati PERCUMA sehingga RM8", "value": "signupgetfreerm8campaign2022", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/signupgetfreerm8campaign2022.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kempen Daftar & nikmati PERCUMA sehingga RM8", "value": "signupgetfreerm8campaign2022", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/signupgetfreerm8campaign2022/signupgetfreerm8campaign2022.html" } ] }, { "title": "Kempen Zakat GoPayz & MAIPk 2022", "value": "kempenzakatgopayzmaipk2022", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/kempenzakatgopayzmaipk2022.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kempen Zakat GoPayz & MAIPk 2022", "value": "kempenzakatgopayzmaipk2022", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/kempenzakatgopayzmaipk2022/kempenzakatgopayzmaipk2022.html" } ] }, { "value": "kempenpulangantunaigopayz2022", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/kempenpulangantunaigopayz2022.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Kempen Hashtag Berita Baaaekk", "value": "hashtagberitabaaaekkcampaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/hashtagberitabaaaekkcampaign.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Kempen Zakat Cashback Friday", "value": "gopayzzakatcashbackfriday", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopayzzakatcashbackfriday.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kempen Zakat Cashback Friday", "value": "gopayzzakatcashbackfriday", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gopayzzakatcashbackfriday/gopayzzakatcashbackfriday.html" } ] }, { "title": "Hashtag JomComback Campaign", "value": "hashtagjomcomebackcampaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/hashtagjomcomebackcampaign.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Hashtag JomComeback Campaign", "value": "hashtagjomcomebackcampaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/hashtagjomcomebackcampaign/hashtagjomcomebackcampaign.html" } ] }, { "title": "Kempen Daftar & Nikmati Ganjaran", "value": "kempendaftarnikmatiganjaran", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/kempendaftarnikmatiganjaran.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kempen Daftar & Nikmati Ganjaran", "value": "kempendaftarnikmatiganjaran", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/kempendaftarnikmatiganjaran/kempendaftarnikmatiganjaran.html" } ] }, { "title": "Mrs Easy", "value": "mrseasy", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/mrseasy.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Mrs Easy", "value": "mrseasy", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/mrseasy/mrseasy.html" } ] }, { "title": "Oh My Catsh Kempen", "value": "ohmycatshcampaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/ohmycatshcampaign.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Gongxi-Gongxi Poket Hepi Campaign", "value": "gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Bilakah tempoh kempen ini? ", "value": "what-is-the-campaign-duration-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/what-is-the-campaign-duration-.html" }, { "title": "Apakah kriteria untuk menyertai kempen ini?", "value": "what-are-the-criteria-to-participate-in-this-campaign-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/what-are-the-criteria-to-participate-in-this-campaign-.html" }, { "title": "Bagaimana cara untuk saya menyertai kempen ini?", "value": "how-do-i-participate-in-this-campaign-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/how-do-i-participate-in-this-campaign-.html" }, { "title": "Apakah ganjaran yang akan diberikan untuk kempen ini?", "value": "what-are-the-rewards-that-will-be-given-away-in-this-campaign-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/what-are-the-rewards-that-will-be-given-away-in-this-campaign-.html" }, { "title": "Apakah perkhidmatan dalam aplikasi GoPayz yang layak untuk menerima RM8 Ang Pow?", "value": "what-are-the-eligible-in-app-services-applicable-for-rm8-ang-pow", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/what-are-the-eligible-in-app-services-applicable-for-rm8-ang-pow.html" }, { "title": "Berapa kali saya layak untuk menerima ganjaran Ang Pow?", "value": "how-many-times-am-i-entitled-for-the-ang-pow-rewards-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/how-many-times-am-i-entitled-for-the-ang-pow-rewards-.html" }, { "title": "Bilakah saya akan menerima Ang Pow selepas menghantar wang ke akaun GoPayz yang lain?", "value": "when-will-i-receive-the-ang-pow-after-transfer-money-to-another-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/when-will-i-receive-the-ang-pow-after-transfer-money-to-another-.html" }, { "title": "Bilakah saya akan menerima RM8 Ang Pow selepas melakukan transaksi RM100 tambah nilai prabayar menggunakan kad GoPayz?", "value": "when-will-i-receive-the-rm8-ang-pow-after-i-purchase-of-rm100-pr", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/when-will-i-receive-the-rm8-ang-pow-after-i-purchase-of-rm100-pr.html" }, { "title": "Sekiranya saya terpilih sebagai transaksi harian ke 88 yang direkodkan di laporan transaksi GoPayz. Bilakah saya akan menerima RM88 Ang Pow?", "value": "if-i-have-been-selected-as-the-88th-daily-transaction-performed-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/if-i-have-been-selected-as-the-88th-daily-transaction-performed-.html" }, { "title": "Mengapakah saya tidak menerima RM8 Ang Pow selepas membelanjakan RM100 di Air Selangor menggunakan kad GoPayz?", "value": "why-did-i-not-receive-the-rm8-ang-pow-after-spending-rm100-on-ai", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/why-did-i-not-receive-the-rm8-ang-pow-after-spending-rm100-on-ai.html" }, { "title": "Siapakah yang boleh saya hubungi untuk sebarang pertanyaan?", "value": "who-do-i-contact-for-any-enquiries-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/gongxi-gongxi-poket-hepi-campaign/who-do-i-contact-for-any-enquiries-.html" } ] }, { "title": "GoRelaks ", "value": "go-relaks", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/go-relaks.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "GoRelaks", "value": "go-relaks", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/go-relaks/go-relaks.html" } ] }, { "title": "#JomComeBack", "value": "jomcomeback", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jomcomeback.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Bilakah tempoh kempen ini? ​", "value": "what-is-the-campaign-duration-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jomcomeback/what-is-the-campaign-duration-.html" }, { "title": "Apakah kriteria untuk menyertai kempen ini?", "value": "what-are-the-criteria-to-participate-in-this-campaign-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jomcomeback/what-are-the-criteria-to-participate-in-this-campaign-.html" }, { "title": "Bagaimana cara untuk saya menyertai kempen ini?", "value": "-how-do-i-participate---what-are-the-rewards-that-will-be-given-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jomcomeback/-how-do-i-participate---what-are-the-rewards-that-will-be-given-.html" }, { "title": "Apakah perkhidmatan dalam aplikasi yang layak untuk kempen ini?", "value": "what-are-the-eligible-in-app-services-applicable-for-this-campai", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jomcomeback/what-are-the-eligible-in-app-services-applicable-for-this-campai.html" }, { "title": "Bagaimanakah saya boleh memenangi RM150 cash reward? ", "value": "bagaimanakah-saya-boleh-memenangi-rm150", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jomcomeback/bagaimanakah-saya-boleh-memenangi-rm150.html" }, { "title": "Saya menerima SMS mengatakan yang saya layak menerima pulangan tunai sehingga RM10 untuk kempen ini.Boleh saya dapatkan maklumat tentang ini", "value": "saya-menerima-sms-mengatakan-yang-saya-layak-menerima-pulangan-t", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jomcomeback/saya-menerima-sms-mengatakan-yang-saya-layak-menerima-pulangan-t.html" }, { "title": "Berapa kali saya layak menerima pulangan tunai? ", "value": "berapa-kali-saya-layak-menerima-pulangan-tunai--", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jomcomeback/berapa-kali-saya-layak-menerima-pulangan-tunai--.html" }, { "title": "Siapakah yang boleh saya hubungi untuk sebarang pertanyaan? ", "value": "siapakah-yang-boleh-saya-hubungi-untuk-sebarang-pertanyaan--", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/jomcomeback/siapakah-yang-boleh-saya-hubungi-untuk-sebarang-pertanyaan--.html" } ] }, { "title": "Exclusive Zakat Campaign", "value": "exclusive-zakat-campaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Bilakah tempoh kempen ini?", "value": "what-is-the-campaign-duration-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/what-is-the-campaign-duration-.html" }, { "title": "Bagaimanakah cara untuk saya menyertai kempen RM5 ganjaran tunai pengguna baru ini?​", "value": "how-do-i-participate-new-users-rm5-cash-reward--in-this-campaign", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/how-do-i-participate-new-users-rm5-cash-reward--in-this-campaign.html" }, { "title": "Bilakah saya akan menerima RM5 Cash Reward selepas menaik taraf ke dompet Premium?​", "value": "when-will-i-receive-the-rm5-cash-reward-after-i-submitted-the-wa", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/when-will-i-receive-the-rm5-cash-reward-after-i-submitted-the-wa.html" }, { "title": "Di manakah saya boleh menggunakan RM5 ganjaran tunai ini? Adakah terdapat sebarang sekatan penggunaannya?​", "value": "where-can-i-use-the-rm5-cash-reward--is-there-any-usage-restrict", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/where-can-i-use-the-rm5-cash-reward--is-there-any-usage-restrict.html" }, { "title": "Berapa lamakah tempoh sah laku untuk RM5 ganjaran tunai ini?​", "value": "what-is-the-validity-for-the-rm5-cash-reward-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/what-is-the-validity-for-the-rm5-cash-reward-.html" }, { "title": "Berapa kali saya layak untuk menerima RM5 ganjaran tunai pengguna baru ini?", "value": "how-many-times-am-i-entitled-for-the-new-user-rm5-cash-reward-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/how-many-times-am-i-entitled-for-the-new-user-rm5-cash-reward-.html" }, { "title": "Saya telah mendaftar perkhidmatan GoPayz tetapi masih belum menaik taraf kepada dompet Premium semasa tempoh kempen. Adakah saya masih layak untuk mendapatkan RM5 ganjaran tunai jika saya berjaya menaik taraf kepada dompet Premium selepas kempen tamat?​", "value": "i-ve-signed-up-for-gopayz-service-but-have-yet-to-upgrade-to-pre", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/i-ve-signed-up-for-gopayz-service-but-have-yet-to-upgrade-to-pre.html" }, { "title": "Saya telah mendaftar perkhidmatan GoPayz sebelum kempen ini bermula. Adakah saya layak untuk menerima RM5 ganjaran tunai selepas menaik taraf kepada dompet Premium semasa tempoh kempen?​", "value": "i-registered-for-gopayz-before-the-campaign-start-date--am-i-eli", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/i-registered-for-gopayz-before-the-campaign-start-date--am-i-eli.html" }, { "title": "Saya telah membatalkan akaun GoPayz sebelum ini dan mendaftar semula. Adakah saya layak untuk menerima RM5 ganjaran tunai ini?​", "value": "i-ve-cancelled-my-gopayz-account-previously-and-signed-up-again-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/i-ve-cancelled-my-gopayz-account-previously-and-signed-up-again-.html" }, { "title": "Saya masih belum menerima ganjaran tunai selepas mendaftar dan berjaya menaik taraf ke wallet Premium semasa tempoh kempen. Mengapa?​", "value": "i-did-not-receive-rm5-cash-reward-even-though-registered-and-suc", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/i-did-not-receive-rm5-cash-reward-even-though-registered-and-suc.html" }, { "title": "Apakah kriteria untuk menyertai kempen RM5 ganjaran tunai transaksi zakat, derma & wakaf ini?​", "value": "what-are-the-criteria-to-participate-in-usage-rm5-cash-reward-th", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/what-are-the-criteria-to-participate-in-usage-rm5-cash-reward-th.html" }, { "title": "Bagaimana cara untuk saya menyertai kempen ini?", "value": "how-do-i-participate-in-the-usage-campaign-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/how-do-i-participate-in-the-usage-campaign-.html" }, { "title": "Apakah ganjaran yang akan diberikan untuk kempen ini?​", "value": "what-is-the-reward-that-will-be-given-away-in-this-campaign-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/what-is-the-reward-that-will-be-given-away-in-this-campaign-.html" }, { "title": "Berapa kali saya layak untuk menerima ganjaran Cash Reward?​", "value": "how-many-times-am-i-entitled-for-the-cash-reward-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/how-many-times-am-i-entitled-for-the-cash-reward-.html" }, { "title": "Bilakah saya akan menerima Ang Pow selepas membayar zakat, wakaf dan derma menggunakan kad GoPayz?", "value": "when-will-i-receive-the-cash-reward-after-successful-payment-for", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/when-will-i-receive-the-cash-reward-after-successful-payment-for.html" }, { "title": "Bagaimanakah saya akan dimaklumkan jika saya terpilih sebagai salah seorang penerima ganjaran?​", "value": "how-will-i-be-notified-if-i-am-one-of-the-cash-reward-receiver-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/how-will-i-be-notified-if-i-am-one-of-the-cash-reward-receiver-.html" }, { "title": "Mengapakah saya tidak menerima RM5 Cash Reward selepas membelanjakan RM30 untuk zakat, wakaf atau derma menggunakan kad GoPayz?", "value": "why-did-i-not-receive-the-rm5-cash-reward-after-spending-rm30-on", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/why-did-i-not-receive-the-rm5-cash-reward-after-spending-rm30-on.html" }, { "title": "Siapakah yang boleh saya hubungi untuk sebarang pertanyaan?", "value": "who-do-i-contact-for-any-enquiries-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/exclusive-zakat-campaign/who-do-i-contact-for-any-enquiries-.html" } ] }, { "title": "RM5 Cashback For U!", "value": "rm5-cashback-for-u", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-cashback-for-u.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Bilakah tempoh kempen ini?", "value": "what-is-the-campaign-duration-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-cashback-for-u/what-is-the-campaign-duration-.html" }, { "title": "Apakah kriteria untuk menyertai kempen ini?", "value": "what-are-the-criteria-to-participate-in-this-campaign-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-cashback-for-u/what-are-the-criteria-to-participate-in-this-campaign-.html" }, { "title": "Bagaimana cara untuk saya sertai & apakah ganjaran yang ditawarkan untuk kempen ini?", "value": "how-do-i-participate---what-are-the-rewards-that-will-be-given-a", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-cashback-for-u/how-do-i-participate---what-are-the-rewards-that-will-be-given-a.html" }, { "title": "Apakah perkhidmatan dalam aplikasi yang layak untuk kempen ini?", "value": "what-are-the-eligible-in-app-services-applicable-for-this-campai", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-cashback-for-u/what-are-the-eligible-in-app-services-applicable-for-this-campai.html" }, { "title": "Berapa kali saya layak menerima diskaun?", "value": "how-many-times-am-i-entitled-for-the-discount-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-cashback-for-u/how-many-times-am-i-entitled-for-the-discount-.html" }, { "title": "Siapakah yang boleh saya hubungi untuk sebarang pertanyaan?", "value": "who-do-i-contact-for-any-enquiries-", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/rm5-cashback-for-u/who-do-i-contact-for-any-enquiries-.html" } ] } ], "dropdownDefault": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat/pusat-pungutan-zakat-wilayah-persekutuan.html", "breadCrumbs": [ { "title": "Soalan Lazim", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs.html" }, { "title": "Zakat", "url": "/content/gopayz/bm/support/faqs/zakat.html" } ] }
{ "siteTheme": "theme-gopayz" }

Polisi Kuki

Kami menggunakan kuki di laman ini untuk memberikan pengalaman terbaik dengan menyediakan kandungan paling relevan untuk anda. Dengan menekan 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki di dalam peranti anda. Lihat Notis Privasi kami untuk info lanjut.