Anda boleh menyertai kempen ini dengan berbelanja menggunakan kad GoPayz (GoPayz Mastercard, GoPayz UnionPay atau GoPayz Visa) pada mana-mana transaksi seperti berikut:

 

i. minimum RM30 di perkhidmatan terpilih dalam aplikasi GoPayz atau

 

ii. minimum RM50 di platform e-dagang antarabangsa terpilih yang tersenarai di bawah:

 

a. Netflix

 

b. YouTube

 

c. Disney+

 

d. Spotify

 

e. Apple iTunes Store

 

f. Microsoft Xbox

 

g. Google Play Store

 

h. Taobao

 

i. Shein

 

j. Amazon

 

k. AliExpress