Kempen ini bermula dari 15 November 2022 sehingga 13 Februari 2023.