Liberty, satu jenama yang boleh dipercayai yang menawarkan perlindungan insurans kepada rakyat Malaysia selama 45 tahun, ia adalah subsidiari Liberty Mutual Insurance Group. Berikutan penggabungan baru-baru ini dengan AmGeneral Insurance Berhad, Liberty Insurance ialah salah satu penanggung insurans motor terkemuka di Malaysia.