Untuk menyertai kempen ini, anda perlu melakukan transaksi minimum RM30 dengan menggunakan sama ada kad GoPayz Mastercard, GoPayz UnionPay, GoPayz Visa atau Kad Prabayar Visa GoPayz-MAIPk (Ta’awun) seperti berikut:

 

i. Lawati platform MAIPk di bawah Perkhidmatan Islamik melalui aplikasi GoPayz dan;

 

ii. Pilih untuk melakukan pembayaran zakat seperti berikut dalam tempoh kempen:

 

a. zakat harta

 

b. zakat pendapatan

 

c. zakat perniagaan

 

d. zakat simpanan

 

e. zakat emas

 

f. zakat perak

 

g. zakat tanaman

 

h. zakat ternakan

 

i. zakat KWSP

 

j. zakat saham