Kempen ini bermula pada 17 Ogos 2022 sehingga 10 Oktober 2022.