Ini mungkin disebabkan oleh salah satu daripada sebab-sebab berikut:

 

i) Transaksi yang dilakukan telah melebihi jumlah pulangan tunai yang diperuntukkan iaitu sebanyak RM10,000.

 

ii) Transaksi telah dibuat selepas tamat tempoh kempen.

 

iii) Anda telah menerima pulangan tunai setelah melakukan transaksi yang layak sebelum ini. Setiap pengguna yang layak hanya akan menerima pulangan tunai sekali sahaja.