Pulangan tunai akan dikreditkan ke dalam akaun GoPayz anda dengan serta-merta setelah pembayaran berjaya dilakukan. Anda boleh menyemak pulangan tunai anda dari aplikasi GoPayz > Transaksi.