Anda akan menerima 50% pulangan tunai serta-merta berdasarkan nilai transaksi anda, dengan had maksimum RM5. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk jadual seperti di bawah:

 

No.

Jenis transaksi

Pulangan Tunai (RM)

i.

Tambah nilai prabayar U Mobile bernilai RM10.00

RM5.00

ii.

Beli GoLife Plus bernilai RM27

RM5.00

iii.

Pembelian di Youbeli melalui aplikasi GoPayz bernilai RM44

RM5.00

iv.

Beli kredit permainan bernilai RM60

RM5.00

v.

Pelaburan Kekayaan bernilai RM2,000

RM5.00

vi.

Pembelian di platform e-dagang bernilai RM100

RM5.00