Anda hanya perlu membelanjakan dengan menggunakan kad GoPayz di salah satu daripada berikut:

 

i) minimum RM10 di perkhidmatan terpilih dalam aplikasi GoPayz; atau

 

ii) pembelian runcit atau Pelaburan Kekayaan dengan minimum RM100.