Semua perkhidmatan dalam aplikasi GoPayz layak mendapat pulangan tunai kecuali transaksi berikut:

 

i. Tambah nilai ke dompet akaun GoPayz

 

ii. Pemindahan P2P

 

iii. Pengeluaran wang tunai

 

iv. Penebusan di bawah ganjaran GoPointz

 

v. Transaksi di bawah Sumbangan Kebajikan

 

vi. Pelaburan Kekayaan di bawah RM100