Kempen ini terbuka kepada pengguna-pengguna GoPayz terpilih yang menerima notifikasi aplikasi atau e-mel dari GoPayz mengenai Kempen 50% Pulangan Tunai GoPayz 2022.