Kempen ini akan bermula dari 25 Ogos sehingga 19 Oktober 2022. Kempen ini akan berakhir apabila jumlah peruntukkan pulangan tunai kempen telah tercapai atau tempoh kempen tamat, yang mana datang dahulu.