Berikut adalah perkhidmatan dalam aplikasi GoPayz yang layak sepanjang tempoh kempen berlangsung:​

  1. Bayaran bil​
  2. Telefon Internet​
  3. Hiburan