Anda akan menerima pulangan tunai sehingga RM5.00 apabila berjaya melakukan tranksaksi yang layak.