Berikut adalah perkhidmatan dalam aplikasi GoPayz yang layak sepanjang tempoh kempen berlangsung:

 

i. Bayaran bil

 

ii. Telefon Internet

 

iii. Hiburan