Anda boleh sertai dengan membuat perbelanjaan minima RM20 untuk bayaran bil, telefon internet & hiburan dalam aplikasi GoPayz, menggunakan kad GoPayz.