Kempen ini mempunyai jumlah 3 fasa. Rujuk jadual di bawah:

 

Fasa

Tarikh Mula

Tarikh Akhir

1

20 Oktober 2022

31 Oktober 2022

2

20 November 2022

30 November 2022

3

20 December 2022

31 December 2022