Ini mungkin disebabkan oleh salah satu daripada ini:

 

i. Transaksi yang dibuat telah melebihi jumlah had transaksi yang layak; atau

 

ii. Pulangan tunai yang diperuntukkan telah diedarkan sepenuhnya.

 

iii. Transaksi yang dibuat adalah selepas tamat tempoh kempen