Anda hanya layak untuk menerima pulangan tunai bernilai RM1.50 sebanyak 2 kali tanpa mengira bilangan transaksi yang dilakukan di perkhidmatan Telefon & Internet, Pembayaran Bil dan Hiburan sepanjang tempoh kempen.