Pemilihan pemenang adalah berdasarkan jumlah mata terkumpul tertinggi untuk setiap fasa dan setiap pemenang mestilah pengguna dompet Premium GoPayz. Jika terdapat lebih daripada 1 pengguna yang mempunyai jumlah mata yang sama, pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah transaksi amaun tertinggi. Mata untuk setiap transaksi yang layak telah dinyatakan di dalam Terma & Syarat kempen di sini.