Hadiah menarik yang boleh anda menangi adalah seperti berikut:

 

Hadiah

Keterangan

2x Hadiah Utama untuk setiap fasa

Baucar perjalanan bernilai RM5,000

4x Hadiah Kedua untuk setiap fasa

Baucar perjalanan bernilai RM500

32x Hadiah Ketiga untuk setiap fasa

100% pulangan tunai untuk GoInsure Perjalanan (had pada RM50)