Mata yang anda boleh memperolehi bergantung pada transaksi yang dibuat. Contohnya: Anda akan memperolehi 4 mata apabila berjaya menambah nilai prabayar menggunakan kad GoPayz. Anda boleh merujuk Terma & syarat kempen di sini untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan mata berdasarkan transaksi yang dilakukan.