Setiap pengguna layak untuk menerima sehingga 19 kali pulangan tunai bergantung pada perkhidmatan yang dilakukan. Anda boleh merujuk kepada Terma & Syarat kempen di sini untuk mengetahui had pulangan tunai bagi setiap perkhidmatan.