Kempen ini terbuka kepada pelanggan GoPayz yang baru dan yang sedia ada yang mempunyai akaun yang aktif. Akaun yang aktif bermaksud pelanggan tersebut boleh melakukan transaksi menggunakan GoPayz.