Anda boleh menyertai kempen ini dengan berbelanja menggunakan kad GoPayz (GoPayz Mastercard, GoPayz UnionPay atau GoPayz Visa) pada mana-mana transaksi seperti berikut:

 

i. minimum RM30 di perkhidmatan terpilih dalam aplikasi GoPayz atau

 

ii. minimum RM100 untuk pembelian runcit atau platform e-dagang