Kempen ini bermula dari 24 Ogos sehingga 18 Oktober 2022. Terdapat 2 fasa sepanjang tempoh kempen: 

 

Fasa

Tempoh Kempen

 

Tarikh Mula

Tarikh Akhir

1

24 Ogos 2022

20 September 2022

2

21 September 2022

18 Oktober 2022