U Mobile akan memberitahu para pemenang melalui notifikasi aplikasi atau menggunakan apa-apa kaedah atau medium yang dianggap bersesuaian.