Jadi salah seorang daripada 150 peserta terawal setiap hari Jumaat yang membuat pembayaran zakat, derma atau wakaf dengan minimum RM30 menggunakan mana-mana saluran pembayaran di dalam applikasi GoPayz pada tarikh kempen akan menerima Cashback RM5.