Untuk menyertai kempen ini, anda perlu melakukan transaksi minimum RM30 sama ada untuk zakat, derma atau wakaf ke mana-mana pusat pungutan zakat negeri menggunakan mana-mana saluran pembayaran di dalam applikasi seperti berikut:

 

i. Lawati perkhidmatan di bawah Perkhidmatan Islamik melalui aplikasi GoPayz dan;

ii. Pilih untuk melakukan pembayaran zakat, derma atau wakaf ke mana-mana pusat pungutan zakat yang tersedia.