Kempen ini terbuka kepada semua pengguna GoPayz yang sedia ada dan yang baharu. Untuk tujuan pemberian hadiah, semua peserta harus mempunyai akaun GoPayz yang aktif.