Anda akan dapat menerima bayaran balik anda sebaik sahaja permintaan pembatalan anda diluluskan. Walau bagaimanapun, jumlah bayaran balik adalah tertakluk kepada terma dan syarat pembekal perkhidmatan kami dan yuran pembatalan.