Ini mungkin disebabkan oleh salah satu daripada ini:​

  1. Transaksi di buat tidak kepada badan zakat terpilih (PPZ, LZS or MAIPk); atau
  2. Transaksi yang dibuat telah melebihi jumlah had transaksi yang layak; atau​
  3. Jumlah Cash Reward yang diperuntukkan telah diedarkan sepenuhnya; atau​
  4. Transaksi yang dibuat adalah selepas tamat tempoh kempen​