Anda boleh menggguna di mana-mana perkhidmatan dalam aplikasi GoPayz termasuklah pembelian kredit permainan, membuat pembayaran zakat, bil utiliti dan telefon serta perbelanjaan runcit. Tiada sebarang sekatan untuk penggunaan ganjaran tunai ini.