Anda akan menerima RM5 Cash Reward serta merta ke akaun GoPayz anda. Anda boleh menyemak di aplikasi GoPayz “Transaksi”.​