RM5 ganjaran tunai yang dikreditkan tidak mempunyai tempoh sah laku.