Kempen ini bermula pada 00:00:00 hours 1 Mac sehingga 23:59:59 hours on 3 Mei 2023.