Kempen ini terbuka kepada semua pengguna dompet GoPayz yang baru dan sedia ada yang mempunyai akaun yang aktif. Akaun yang aktif bermaksud pelanggan boleh melakukan transaksi menggunakan GoPayz.