Tidak. Kempen ini terbuka hanya kepada pengguna baharu yang mendaftar perkhidmatan GoPayz semasa tempoh kempen.