Ini mungkin disebabkan oleh salah satu daripada berikut:​ ​

  1. Jumlah ganjaran tunai yang diperuntukkan telah diedar sepenuhnya.​​
  2. Nombor telefon anda telah didaftarkan untuk perkhidmatan GoPayz sebelum ini.​