Anda boleh menyertai kempen ini dengan berbelanja menggunakan kad GoPayz (GoPayz Mastercard, GoPayz UnionPay atau GoPayz Visa) pada mana-mana transaksi seperti berikut:​​

  1. Perkhidmatan Islamic > Zakat > Selangor, Wilayah Persekutuan or Perak dengan bayaran minimum RM30​
  2. Perkhidmatan Islamic > Derma > MAIPk  dengan bayaran minimum RM30​
  3. Perkhidmatan Islamic > Wakaf > MAIPk dengan bayaran minimum RM30