{ "hideAfter": true, "hideGeneralNotification": true, "rotationTimer": 0, "importantNotificationList": 0 }

Kami telah mengemas kini terma Perjanjian Perkhidmatan GoPayz kami. Terma yang dikemas kini akan berkuat kuasa pada 17 Mac 2023.

Kami telah mengemas kini terma Perjanjian Perkhidmatan GoPayz kami. Terma yang dikemas kini akan berkuat kuasa pada 17 Mac 2023.

{ "serviceUrlSearchSuggestion": "/content/gopayz/bm/jcr:content/header.suggestions", "searchResultPagePath": "/content/gopayz/bm/search-results.html" }

Tunggang Motosikal dengan Selamat.

Anda Dilindungi Sekarang!

Insurans komprehensif untuk SEMUA.

Perlindungan Komprehensif

Perlindungan Komprehensif

Kerugian dan kerosakan akibat kebakaran, kecurian dan kemalangan? Kami boleh membantu!

Perlindungan Liabiliti

Perlindungan Liabiliti

Dengan perlindungan untuk kecederaan badan dan kematian kepada pihak ketiga, anda boleh melindungi orang di sekeliling anda.

Kerosakan Harta Benda

Kerosakan Harta Benda

Polisi yang melindungi daripada kerosakan harta pihak ketiga.

Faedah Tambahan

Faedah Tambahan

Perlindungan liabiliti tambahan juga perlu dipertimbangkan. Labur sekarang!

Diunderait oleh

GoInsure Logo

Nikmati Perlindungan Motosikal yang Komprehensif

Melindungi anda daripada liabiliti untuk kecederaan atau kematian

kepada orang lain, kerosakan harta benda dan banyak lagi!

✓ Kecederaan, Kematian atau Kerosakan Harta kepada Pihak Ketiga

 

✓ Kehilangan atau Kerosakan pada Kenderaan anda

 

✓ Percuma sehingga RM50 Kos Penundaan

 

✓ Kos Guaman sehingga RM2,000

Tambahan Premium

✓ Polisi insurans diperluaskan kepada sesiapa sahaja yang menunggang motosikal anda

 

✓ Meliputi liabiliti guaman penumpang anda

 

✓ Perlindungan dari  kerosakan akibat bencana alam

 

✓ Perlindungan sekiranya berlaku mogok, rusuhan dan kekecohan awam.

Sedia Untuk Berjalan-Jalan?

{}

Langkah 1

Lancar aplikasi GoPayz > Pilih ‘Insurans Kenderaan Liberty’

Langkah 2

Lengkapkan borang dan pilih 'Dapatkan Harga'

Bermula dengan GoPayz

Frequently Asked Questions

Get your questions answered here.​

{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Insurans Am", "value": "general-insurance", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Insurans Motor", "value": "goinsure-motor", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/goinsure-motor.html" }, { "title": "GoInsure Perjalanan", "value": "goinsure-travel", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/goinsure-travel.html" }, { "title": "Insurans Motor", "value": "motor-insurance", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/motor-insurance.html" }, { "title": "GoInsure Kemalangan Diri", "value": "goinsure-personal-accident", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/goinsure-personal-accident.html" }, { "title": "Insurans Motosikal", "value": "motorcycle-insurance", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/motorcycle-insurance.html" } ] }, { "title": "Pelaburan", "value": "investment", "url": "/content/gopayz/bm/financial/investment.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kekayaan", "value": "wealth", "url": "/content/gopayz/bm/financial/investment/wealth.html" } ] }, { "title": "Penukaran Wang", "value": "online-currency-exchange", "url": "/content/gopayz/bm/financial/online-currency-exchange.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Kiriman Wang", "value": "remittance", "url": "/content/gopayz/bm/financial/remittance.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] } ], "dropdownDefault": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/motorcycle-insurance.html", "breadCrumbs": [] }
gp-faq
{ "siteTheme": "theme-gopayz" }

Polisi Kuki

Kami menggunakan kuki di laman ini untuk memberikan pengalaman terbaik dengan menyediakan kandungan paling relevan untuk anda. Dengan menekan 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki di dalam peranti anda. Lihat Notis Privasi kami untuk info lanjut.