{ "serviceUrlSearchSuggestion": "/content/gopayz/bm/jcr:content/header.suggestions", "searchResultPagePath": "/content/gopayz/bm/search-results.html" }

Manfaat Insurans Kemalangan Diri

accidental-death

Kematian & Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan

 

Boleh dibayar dalam situasi Kematian Orang Diinsuranskan atau Orang Diinsuranskan mengalami Kecacatan Akibat Kemalangan, sepenuhnya dan secara terus daripada kecederaan akibat kemalangan.

medical-expenses-benefit

Manfaat Perbelanjaan Perubatan (akibat Kemalangan)

Boleh dibayar jika Orang Diinsuranskan menggunakan Perbelanjaan Perubatan sepenuhnya dan secara terus daripada kecederaan akibat kemalangan.

daily-hospital-allowance

Pendapatan Harian Hospital Akibat Kemalangan

Boleh dibayar bila Orang Diinsuranskan dimasukkan ke hospital akibat kemalangan sehingga 90 hari.

funeral-expenses

Perbelanjaan Pengebumian

Bayaran balik perbelanjaan pengebumian disebabkan kematian akibat kemalangan kepada Orang Diinsuranskan.

mobility-expenses

Perbelanjaan Mobiliti

Bayaran balik peralatan mobiliti seperti kerusi roda kerana kecacatan kepada Orang Diinsuranskan akibat kemalangan.

Diunderait oleh

GoInsure Logo

Diedarkan oleh U Mobile Services Sdn. Bhd.

 

Polisi ini ditajajamin oleh Chubb Insurance Malaysia Berhad. Chubb Insurance Malaysia Berhad dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia. U Mobile Services Sdn. Bhd. ialah ejen berdaftar Chubb Insurance Malaysia Berhad.

 

Ini adalah produk yang direka khusus dan disediakan untuk pengguna GoPayz sahaja. Dengan meneruskan perkhidmatan yang disediakan oleh U Mobile Services Sdn. Bhd., komisen yang berkenaan akan dikenakan. Untuk produk alternatif, anda boleh melawati mana-mana cawangan Chubb untuk menikmati rebat premium.

Lindungi Diri Anda, Dapatkan GoInsure

Rumah hanya kedua dari jalan raya sekiranya berlaku kemalangan!

{ "videoComponentId": "F65rkCY" }

GoInsure Kemalangan Diri hanya pada RM6/bulan!

Meliputi Kematian & Kecacatan Kekal Akibat Kemalangan, Perbelanjaan Perubatan Akibat Kemalangan dan Pendapatan Hospital.

Manfaat Liputan (RM)
Kematian & Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan 55,000

Manfaat Perbelanjaan Perubatan Akibat

(Dasar Bayaran Balik)

Sehingga 2000/tahun

(Sehingga 500/kemalangan)

Pendapatan Hospital Harian Akibat Kemalangan

(Disebabkan Penghospitalan, Boleh Dibayar sehingga 90 hari)

Sehingga 4,500

(50/hari)

Perbelanjaan Pengebumian (Akibat Kemalangan) 2,500
Perbelanjaan Mobiliti (Akibat Kemalangan) Sehingga 5,000

Bagaimana Cara Memohon
Insurans Kemalangan Diri GoInsure?

{}

Langkah 1
Buka aplikasi GoPayz > Tekan ‘Insurans Kemalangan Diri’

Langkah 2
Lengkapkan borang dan tekan ‘Beli Sekarang'

Mulai Di GoPayz

Soalan Lazim

Dapatkan jawapan anda di sini. 

{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Insurans Am", "value": "general-insurance", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Insurans Motor", "value": "goinsure-motor", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/goinsure-motor.html" }, { "title": "Insurans Motor yang disedia untuk anda", "value": "motor-insurance", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/motor-insurance.html" }, { "title": "GoInsure Kemalangan Diri", "value": "goinsure-personal-accident", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/goinsure-personal-accident.html" }, { "title": "Insurans Motosikal", "value": "motorcycle-insurance", "url": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/motorcycle-insurance.html" } ] }, { "title": "Pelaburan", "value": "investment", "url": "/content/gopayz/bm/financial/investment.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kekayaan", "value": "wealth", "url": "/content/gopayz/bm/financial/investment/wealth.html" } ] }, { "title": "Penukaran Wang", "value": "online-currency-exchange", "url": "/content/gopayz/bm/financial/online-currency-exchange.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Kiriman Wang", "value": "remittance", "url": "/content/gopayz/bm/financial/remittance.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] } ], "dropdownDefault": "/content/gopayz/bm/financial/general-insurance/goinsure-personal-accident.html", "breadCrumbs": [] }
gp-faq
{ "fullWidth": false, "numberOfTiles": 1, "componentId": "XS1qF58", "crossSellType": "general" }
{ "siteTheme": "theme-gopayz" }

Polisi Kuki

Kami menggunakan kuki di laman ini untuk memberikan pengalaman terbaik dengan menyediakan kandungan paling relevan untuk anda. Dengan menekan 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki di dalam peranti anda. Lihat Notis Privasi kami untuk info lanjut.